Dřevovláknitá izolace UNGER-DIFFUTHERM, dřevovlákno

UNGER-DIFFUTHERM

Systém UdiCLIMATE®

Izolační systém se vzduchovými komůrkami pro interiér

UdiCLIMATE® SYSTÉM je univerzální doplňkový produkt pro oblast interiérů – pro střechu a stěny. Jeho ojedinělost spočívá v kombinaci velkého počtu téměř klidových vzduchových sloupců s dřevovláknitými izolačními deskami. Vzduchové sloupce jsou uspořádány ve speciální buněčné struktuře a jsou uzavřeny sladěnými dřevovláknitými izolačními deskami. Součinitel prostupu tepla U se zlepší přibližně o 30 %.

Tato kombinace vede k další stabilizaci vnitřního klima v místnosti, řízenému přenosu vlhkosti, ke zlepšení tepelně izolačních vlastností i zvukové izolace a letní ochrany před přehříváním.

Speciální struktura vzduchových komůrek dosahuje ve spojení s dřevovláknitou izolační deskou velmi vysokou pevnost v ohybu, což umožňuje zvládat zátěž např. vnitřní omítkou nebo foukanými izolačními hmotami, aniž by docházelo k deformaci povrchu. Dodatečné nosné laťování není nutné.

Vlastnosti UdiCLIMATE®

 • nadprůměrná pevnost v ohybu
 • vynikající zvuková a teplená izolace
 • stabilizuje klima – zabraňuje sálavému chladu
 • zamezuje tvorbu plísní
 • šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin a ekologický
 • jednoduché zpracování, které zvládne jedna osoba za pomoci
 • běžných nástrojů na zpracování dřeva
 • úspora práce, protože není nutná dodatečná laťová
 • konstrukce v oblasti střech
 • průběžné spojení na pero a drážku, bez deformací, plovoucí spoje
 • povrch je vhodný jako nosný podklad pod omítku i pro tapetování
 • patentově chráněno

Oblasti použití

 • dodatečná vnitřní izolace pro oblast stěn, stropů a střech
 • dodatečná dostavba podkroví, překlenutí odstupu krokví
 • bez laťové konstrukce
 • dodatečné provedení zvukové izolace v oblasti stěn, stropů a střech
 • opláštění hrázděných stěn
 • sanace trhlin konstrukcí v oblasti stěn, stropů a střech

Zpracování

 • Upevnění pomocí UdiMONTAGE® Omítatelné hmoždinky
 • Lepení spoje na pero a drážku pomocí UdiSPECIÁLNÍHO LEPIDLA®

Technické hodnoty interiérových desek UdiCLIMATE® 

Stavebně technické schválení

Z-23.15-1429

Prvek se vzduchovými komůrkami

15 mm: klidový vzduch ve směru proudění tepla 0,15 m2K/W

Rozměry

Formát: 115 x 75 cm
Tloušťka izolace: 30 mm

Technická data

Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti   λ 0,048 W/mK
Difúzní odpor vodních par   µ 5
Měrná tepelná kapacita   c 2100 J/kgK
Objemová hmotnost   ρ 165 kg/m3
Třída stavebních materiálů dle DIN 4102-1   B2
Euro-třída DIN EN 13501-1 E

Montážní schema

Novinky

Veškeré dění u nás můžete sledovat zde...


Prohlášení společnosti CIUR a.s. k nouzovému stavu

16.03.2020
vyhlášeného dne 12.3.2020 v České republice Společnost CIUR a.s. prohlašuje, že v následujících dnech se pracuje v areálu společnosti b ...


Dočasné přemístění vjezdu do areálu firmy

19.08.2019
Vážení obchodní partneři, vzhledem k pokračujícím pracím na rekonstrukci ulice Pražská jsme nuceni přistoupit k dočasnému uzavření půvo ...


Pozvánka na semináře, veletrhy a výstavy v roce 2019

07.01.2019
Výstavy: FOR ARCH 17. až 21. září 2019, PVA EXPO PRAHA v Letňanech volná vstupenka na veletrh Uplynulé události: Více informací a fotky ...

Více novinek...